Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

Další vzdělávání učitelů

15.-17.4.2019 Finsko - Projekt Hledáme nové cesty

28.3.2018 Konference ICT ve školství 2018

14.3. 2018 Sdílení zkušenosti z Bruselu - Karolína Kankrlíková

1.3. 2018 Setkání MAP - Výuka metodou CLIL

14.2.2018 Žák s vývojovou dysfázií v ZŠ

13.11.2017 Formativní hodnocení – Kulatý stůl MAP Praha 11

Zajímavé odkazy pro žáky, učitele a učící rodiče

1.6.2017 Konference scoolweb 2017

25.5.2017 Firemní informační systémy

16.5.2017 Kyberkriminalita a ochrana soukromí

25.4.2017 Roadshow pro školy - Demo Days 2017

12.4.2017 Výukové materiály k e-bezpečí od Saferinternetu

23.3.2017 Konference Cloud computing v praxi

21.3.2017 ICT ve školství 2017

20.3.2017 Konference Mensa pro rozvoj nadání

1.2.2017 Konference Cyber Security 2017

22.11.2016 Konference Mensy

18.11.2016 Zdravotnický kurz

8.11.2016 Seminář - Žáci s odlišným mateřským jazykem

8.11.2016 Portál podpory pedagogů, vzdělávajících cizince

8.11.2016 Začínají semináře pro pedagogy - pořádá JSNS

8.11.2016 Konference KYBERPSYCHO

25.10.2016 E-learning pro pedagogy

25.10.2016 Mobilní řešení pro business 2016 - konference

20. a 21.10.2016 Konference Cyber Trends

13.10.2016 Roadshow Microsoftu pro školy

5.10.2016 Seminář k e-bezpečí

30.9.2016 Seminář INTEGRACE cizinců na Praze 11

6.9.2016 Kurzy pro pedagogy základních škol

5.9.2016 Inspirace videi z výuky - pro učitele

29.8.2016 Seminář o týmové spolupráci

26.5.2016 Konference CLOUD COMPUTING v PRAXI

25.5.2016 Konference Juniper Day 2016

18.5.2016 Pražské fórum primární prevence rizikového chování

5.5.2016 Konference o bezpečnosti školních počítačových sítí

27.4.2016 Konference ICT ve školství 2016

22.3.2016 Konference Firemní informační systémy

1.3.2016 Konference k IT

23. a 24.2.2016 Konference MENSA pro rozvoj nadání

12.11.2015 Kurz on-line bezpečnosti pro pedagogy Prahy 11

30.10.2015 Projekt NEMLUVÍM, STEJNĚ MĚ NEPOSLOUCHAJÍ

27.10.2015 Další e-learningové kurzy pro učitele

26.10.2015 Konference MICROSOFTu o nových technologiích ve vzdělávání

20.10.2015 Další senátní konference - proti KYBERZLOČINU

22.9.2015 Mobilní business a IT

30.9.2015 Ukázková hodina - rasismus a xenofóbie

16.9.2015 Nabídka vzdělávacího kurzu pro učitele - Kočičí zahrada

9.9.2015 Vstup do e-learningových kurzů pro pedagogy

1.9.2015 DISKUSNÍ FÓRUM na webu Dětské Mensy

9.6.2015 Konference ŠKOLA DOTYKEM ŽIVĚ

2.6.2015 Ke kritickému myšlení žáky vedeme a stále se zdokonalujeme

21.5.2015 Konference Firemní informační systémy

22.4.2015 Konference ICT ve školství 2015

17.4.2015 Škola jako místo setkávání - konference

24. a 25.3.2015 Další Konference MENSA PRO ROZVOJ NADÁNÍ

20., 21., 28. a 29.3.2015 Zajímavé možnosti seberozvíjení

15.12.2014 ON-line soutěže pro děti i dospělé z Mensy

21.11.2014 Kvalitnější podnikání v moderním světě

19.11.2014 Konference Mensa pro rozvoj nadání

15.10.2014 KYBERPSYCHO v hledáčku policie - konference

25.9.2014 Mobilní business a IT - konference

11.6.2014 Přečetli jsme na webu Mensy

20.5.2014 Konference Saferinternetu v Senátu

17.4.2014 MKV v ŠVP a podpora žáků - cizinců (školení učitelů)

12.4.2014 Další novinky na deti.mensa.cz