Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

16.11.2016 OBOROVÝ DEN

Tradiční akce školy, zatím vždy jen na jaře, letos i na podzim

Tentokrát pro všechny obory jednotné téma - OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍ OLYMPIÁDOU

Žáci se přihlásí u dvou vyučujících - na základě anotací, které jsou dole a na nástěnce U ŘEDITELNY
(po dvou hodinách změna vyučujícího - celkem 4 hodiny)

U VYUČUJÍCÍCH se žáci hlásí od 7:40 v pondělí 14.11., NE DŘÍVE,
třídní učitelé
oznámí přes Informační systém eventuální změnu konce vyučování

____________________________________________________________

FOTO - průběh a výstupy: PhDr. Kateřina Bartošová, zástupkyně ředitele

______________________________________________________________________