Otevřená základní škola · Květnového vítězství 1554, Praha 4 – Jižní Město

27.9.2016 Čtenářský klub - v rámci projektu pro pražské školy

PROJEKT pro pražské školy - Čtenářské kluby,
                           Centrum kolegiální podpory
(leták dole)

(říjen 2016 - červen 2018)

V tomto dvouletém projektu ověřujeme nastavení fungování čtenářských klubů tak,
aby přispívaly k rozvoji čtenářské gramotnosti nejen u českých dětí 1. stupně,
ale i jejich spolužáků z řad dětí s odlišným mateřským jazykem
. Svou roli tedy bude hrát i
rozvoj českého jazyka.
Čtenářský klub jako volnočasová aktivita má dětem ukázat radost z četby i v případě,
že děti nemají kladný vztah k technice čtení.

_____________________________________________________________________________________